Vanwege de branden die vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in de as legden, werd in september op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd.

Kerken pleiten voor rechtvaardiger en humaner asielbeleid in nieuw regeerakkoord

Vanwege de branden die vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in de as legden, werd in september op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd. Foto: ANP

De Raad van Kerken in Nederland wil na de verkiezingen een brief sturen aan de formateur voor een nieuw kabinet en politieke partijen om druk uit te oefenen dat er een rechtvaardiger en humaner asielbeleid komt in het nieuwe regeerakkoord. Die toezegging kwam er zaterdag tijdens een online-bijeenkomst van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Daarnaast zal er in het najaar een beraadsdag worden gehouden, waarbij de mogelijkheden worden verkend hoe plaatselijke kerken ,,een zichtbare rol” kunnen spelen in de opvang van vluchtelingen.

Derk Stegeman, twee jaar geleden betrokken bij het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, zei dat het gaat om ,,opvang in kerkgebouwen zelf”, maar ook hoe kerkelijke gemeenschappen met elkaar als gelovigen een rol kunnen vervullen in de opvang van bijvoorbeeld ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Ogen geopend

Volgens Stegeman bleek met het kerkasiel dat geboden werd aan de Armeense familie Tamrazyan in 2018 dat ,,toen de ogen geopend werden” bij veel mensen. Dat had tot gevolg dat zij – ook in kerken - zich meer gingen verdiepen in de asielproblematiek en hoe die wat menswaardigheid en onrechtvaardigheid betreft, niet meer uit is te leggen. ,,Vluchtelingen en hun verhaal kregen een gezicht.”

Het is nog erger dan een Echternachprocessie. Eén stap vooruit en twee achteruit. Hoe houden we hoop?

Thema van de bijeenkomst zaterdag was ‘Houd moed, sta op, Hij roept u!’ Meer dan 150 mensen hadden zich er vooraf voor aangemeld, zo vertelde Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen. Als het gaat om het ,,panoramische beeld” van de asielproblematiek in Nederland wordt Bakker ,,daar soms somber van”, zo zei ze. ,,Het is nog erger dan een Echternachprocessie. Eén stap vooruit en twee achteruit. Hoe houden we hoop?”

Ontmoedigen

Eduard Nazarski, voormalig directeur van Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland, meent dat het er op lijkt dat de regering op allerlei vlakken vluchtelingen doelbewust ,,proberen te ontmoedigen” om ons land binnen te komen, hier een bestaan op te bouwen of een asielprocedure te volgen. Bijvoorbeeld omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te weinig middelen en menskracht heeft en dat dit een keuze is ,,die politiek gestuurd” is, al decennialang.

Nazarski ondersteunt een sterkere lobby vanuit de kerken en andere maatschappelijke organisaties. Die zouden samen een breder front moeten vormen richting de politiek.