Kerken roepen op tot actie na klimaatrapport: 'Het is onze morele plicht en een christelijke roeping om alles te doen wat we kunnen om te proberen het tij te keren'

„Word wakker wereld!”, reageert de Britse bisschop Graham Usher namens de Anglicaanse kerk op het begin deze week gepubliceerde rapport over klimaatverandering. Verschillende kerken en religieuze organisaties uitten deze week hun zorgen. ‘De tekenen des tijds zijn nog nooit zo duidelijk geweest’, meent de Wereldraad van Kerken.

Klimaatprotest.

Klimaatprotest. Foto: AFP

Graham Usher, de bisschop van Norwich en binnen de Anglicaanse Kerk richtinggevend in zaken aangaande het milieu, roept op tot onmiddellijke actie tegen klimaatverandering. De boodschap van het maandag verschenen rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering) is duidelijk, stelt hij: ‘Word wakker, wereld! Het is tijd om te stoppen met het spelen van politieke spelletjes, het is tijd om nu actie te ondernemen. We zien nu al de effecten van de klimaatnoodsituatie over de hele wereld - en het zijn de economisch armste mensen ter wereld die nu al het meest te lijden hebben. Dus het is onze morele plicht en een christelijke roeping om alles te doen wat we kunnen om te proberen het tij te keren.’

De Wereldraad van Kerken noemt het rapport een alarmsignaal. ‘De tekenen des tijds zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Terwijl mensen in veel regio’s lijden onder de gevolgen van recordhitte, verwoestende bosbranden en extreme overstromingen, kunnen wij dit nieuwe wetenschappelijke bewijs dat de temperatuur wereldwijd stijgt niet negeren’.

Klimaatcatastrofes voorkomen

Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller op dan ooit en valt een opwarming met 1,5 graden en de daarbij horende toename van hittegolven en overstromingen niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont het rapport dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds haalbaar zijn.

Odair Pedroso Mateus, de vicesecretaris van de Wereldraad van Kerken, zegt dat de bevindingen in het rapport de wereldleiders tijdens de klimaattop van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow moeten motiveren tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. ‘Regeringen, en in het bijzonder van de westerse landen die de grootste vervuiler zijn, moeten ervoor zorgen dat wij zo snel mogelijk nul-emissies bereiken.’

De Wereldraad van Kerken dringt aan op solidariteit van de rijke landen met arme en kwetsbare gemeenschappen die het minst verantwoordelijk zijn voor de crisis. ‘Wij moeten allen ons steentje bijdragen om het emissietraject naar beneden om te buigen om klimaatcatastrofes te voorkomen.’

Fossiele brandstoffen

Dan Misleh, directeur van het Amerikaanse Katholieke Klimaatconvenant, een samenwerking van katholieke organisaties, stelt dat het rapport duidelijk maakt dat het tijd is om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen: „Deze rapporten verschijnen regelmatig en elke keer zeggen de wetenschappers dat dit een probleem is en dat we het moeten aanpakken.”

Hij hoopt dat die boodschap nu wel aanslaat, aangezien steeds meer mensen de gevolgen van klimaatverandering ervaren.

Samen bidden

Donderdag hebben christenen van over de hele wereld samen gebeden om de negatieve effecten van menselijke activiteit op de aarde te verminderen. Die online bijeenkomst was een initiatief van de Global Prayer and Action chain for climate justice (Wereldwijde gebeds- en actieketen voor klimaatrechtvaardigheid), een samenwerking van op geloof gebaseerde organisaties van over de hele wereld die hun krachten hebben gebundeld. Zij baden onder meer voor de VN-klimaattop in Glasgow in november.

De organisaties richten zich vooral op verarmde gemeenschappen, vrouwen, kinderen, inheemse volkeren, migranten en vluchtelingen die historisch gezien een lage CO2-voetafdruk hebben. ‘Hun bijdrage aan de klimaatcrisis is verwaarloosbaar, maar toch behoren ze tot de meest getroffenen, waardoor klimaatverandering een rechtvaardigheidskwestie wordt’, luidt de verklaring. ‘We roepen regeringen op om klimaatverandering te zien als een moreel en ethisch probleem dat morele en ethische oplossingen vereist.’

Klimaatpelgrimage

Zaterdag vertrekt vanuit Polen een oecumenische klimaatpelgrimstocht, waarbij ongeveer dertig pelgrims in 2,5 maand naar Glasgow wandelen. Ze hopen de 1450 kilometer lange tocht in 77 dagen af te leggen, zodat ze bij het begin van de Klimaatconferentie aanwezig zijn.

De pelgrims lopen van 30 september tot 11 oktober door Nederland. GroeneKerken en Vastenactie voorzien de pelgrims die dagen in samenwerking met plaatselijke kerken van onderdak en voedsel.

‘We roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording van christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in’, stellen de Nederlandse organisatoren. ‘We zien dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit de overheid.’