De app Donkey Mobile, waarmee kerken onder meer digitaal kunnen collecteren, heeft een Friestalige versie gekregen

Het gebruik van smartphones onder senioren is de afgelopen jaren gestegen van 36 tot 86 procent.

Het gebruik van smartphones onder senioren is de afgelopen jaren gestegen van 36 tot 86 procent. Foto: Shutterstock

De app van Donkey Mobile, waarmee kerken onder meer informatie kunnen delen en digitaal kunnen collecteren, is voortaan ook in het Fries beschikbaar.

De app was al geruime tijd in het Nederlands beschikbaar. De Friese versie maakt het volgens Henrik Wienen, oprichter van Donkey Mobile, voor Friese kerkbestuurders mogelijk om in hun ,,memmetaal te kommunisearjen mei harren mienskip”.