Dit artikel is vandaag gratis

Kerkklokken in heel Nederland luiden voor vrede in Oekraïne

Lucas Foekema aan de touwen in de Sint-Vituskerk in Blauwhuis. Foto: Niels de Vries

Kerkklokken in heel Nederland zullen woensdagmiddag een kwartier luiden voor vrede in Oekraïne. De Raad van Kerken heeft alle kerken in het land verzocht om mee te doen aan de actie.

Het luiden van de klokken gaat vooraf aan een gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht. Onder de titel ‘Vrede is voor iedereen’ kunnen daar tweehonderd mensen deelnemen aan een bijeenkomst, die wordt geleid door bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch en scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Moment om stil te staan

De Raad van Kerken hoopt dat het luiden van de klokken voor iedereen een moment is om stil te staan bij de ‘verwarrende en angstige gebeurtenissen’ in Oekraïne. Onder meer de Raad van Kerken Heerenveen vraagt kerken om gehoor te geven aan de oproep.

De kerkklokken luiden van 17.15 tot 17.30 uur.

Nieuws

menu