Kerstfeest en paasfeest waren in de vroege kerk nauw aan elkaar verbonden

Bij Kerst staat de geboorte van Christus centraal. Zijn komst als Verlosser en als het Licht der wereld werd ook in de Vroege Kerk met veel toewijding gevierd. Toch is Kerst een veel jonger feest dan het oude paasfeest: pas in de vierde eeuw ontstond de viering van Kerstmis op 25 december. Psalm 23 was van oudsher verbonden met Pasen, maar kreeg later een bredere invulling bij Kerst.

Een mozaïek van de Goede Herder uit het jaar 450 in het mausoleum van Galla Placidia is in Ravenna, Italië.

Een mozaïek van de Goede Herder uit het jaar 450 in het mausoleum van Galla Placidia is in Ravenna, Italië. Foto: Wikimedia Commons

Psalm 23 werd door de eerste christenen bij het paasfeest gezongen door de catechumenen, de mensen die gedoopt gingen worden. Kerkvader Ambrosius (339-397) verbond deze psalm zowel aan de doop als aan de avondmaalsviering. Het lijkt erop dat hij de koppeling nog het sterkst maakt met het heilig avondmaal. In de vroege kerk moeten we deze beide sacramenten ook niet los van elkaar willen zien. Tijdens Pasen werden de beide sacramenten gevierd. Eerst werden de catechumenen gedoopt, daarna werden zij uitgenodigd voor en toegelaten tot de viering van het heilig avondmaal. Als groep gedoopte catechumenen in witte klederen gekleed begaf men zich dan gezamenlijk naar het altaar. En daarbij zong men deze Psalm 23.

Nieuws

menu