Dit artikel is vandaag gratis

Klimaatpelgrims lopen door Nederland: ‘Laten we in praktijk brengen wat we op zondag in de kerk horen’

De aankomst van de klimaatpelgrims in Nederland. Foto: Groene Kerken

Zo’n dertig pelgrims trekken momenteel door Nederland. Ze zijn op weg naar Glasgow, waar wereldleiders in november praten over het klimaat. ,,De nood is hoog, je ziet wat er de laatste tijd gebeurt door opwarming van de aarde.”

De klimaatpelgrims willen al wandelend mensen bewust maken van het wereldwijde klimaatprobleem en de grote gevaren die de opwarming van de aarde met zich meebrengt. De deelnemers worden in ons land ondersteund door de organisaties Groene Kerken en Vastenactie.

De pelgrimstocht ontstond na het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, waar landen uit de hele wereld doelstellingen formuleerden om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het einddoel van de tocht is de 26e Wereldklimaatconferentie COP26, begin november in het Schotse Glasgow.

Doelstellingen van Cop26 zijn onder meer snelle vermindering van het gebruik van steenkool, beperken van ontbossing en bescherming tegen de verwoestende effecten van klimaatverandering. De klimaatpelgrims roepen regeringen onder meer op om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

Uitzwaaien

De klimaatpelgrims vertrokken halverwege augustus uit Polen. In 77 etappes lopen ze door Duitsland, Nederland en Engeland naar Schotland. Donderdag zijn ze bij Enschede Nederland binnengekomen. Zaterdag liepen ze van Goor naar Colmschate, waar vertegenwoordigers van de protestantse en rooms-katholieke kerken hen tegemoet liepen.

De pelgrims overnachtten in het Titus Brandsmahuis in Colmschate, waar katholiek pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg hen ontving. Dominee Henk Schuurman van de Ichtuskerk hielp hen zondag met een korte bemoediging op weg naar Twello, waar ze in de protestantse kerk zijn ontvangen.

Overstromingen

Jan Vroonland, actief in de ’groene’ Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar: ,,Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. De nood is hoog, je ziet wat er de laatste tijd gebeurt door opwarming van de aarde.”

De route

Hij zet zich al jarenlang in voor het milieu. In 2009 introduceerde en vervulde hij de rol van milieudiaken. Vanaf 2010 is hij ambassadeur van Groene Kerken, waarbij inmiddels zo’n driehonderd geloofsgemeenschappen zijn aangesloten: ,,Extreem weer zie je steeds vaker. We hebben allemaal de beelden gezien van de overstromingen in Duitsland, België en Zuid-Limburg. Overal ontstaan bosbranden, aan de Noordpool wordt het bijna dertig graden en de ijskap op Groenland smelt in rap tempo.”

Andrea Oomes van de Lebuinusparochie: ,,Het gaat tijdens deze tocht niet alleen om bewustwording binnen de kerken, maar ook daarbuiten. Daarom hopen we dat belangstellenden een deel van de route meelopen en in gesprek gaan.”

Brief en petitie: Leven in evenwicht met de natuur en onze naasten

Laudato Si’

Oomes wijst op de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus, die in 2015 verscheen en waarin hij oproept tot wereldwijde samenwerking in de zorg voor ‘ons gemeenschappelijke huis’, zoals hij de aarde noemt. De paus verbindt daarin de zorg voor het klimaat aan bestrijding van armoede wereldwijd. De westerse manier van leven ziet hij als ’diefstal’ van de armen.

Frituurvet

Hoe zit het met het milieubewustzijn in beide kerken? Vroonland: ,,De Ichtuskerk is al heel ver. We hebben een complete milieustraat. Gemeenteleden kunnen oud ijzer, kurken, oud gereedschap, mobieltjes en nu ook frituurvet inzamelen. In de preken wordt vaak aandacht besteed aan het klimaat.”

Oomen: ,,In de voorbedes wordt regelmatig ingegaan op het milieuprobleem. In het dorp Lettele verbouwen parochianen op grond van de kerk voedsel voor de voedselbank. In onze monumentale gebouwen zijn duurzame aanpassingen soms lastig te realiseren. We kunnen er geen zonnepanelen op leggen.“

Vroonland: ,,Het gaat niet altijd om het gebouw. Je kunt veel andere dingen doen. Mijn advies is steeds: begin met kleine stappen. Drink eerlijke koffie, douche niet iedere dag. Haal eieren bij de boer om de hoek, dan krijgt hij ook een eerlijke prijs voor zijn product. Het gaat niet alleen om boeren in Verweggistan.”

Hij wijst er op dat in Parijs en op andere klimaattoppen heel veel mooie woorden zijn gesproken, maar dat het aankomt op de uitvoering. ,,We staken tijdens de kredietcrisis vele miljarden in de redding van onze banken. Waarom zouden we nu arme landen niet kunnen helpen de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Als we niets doen, worden de gevolgen alsmaar erger. De Bijbel leert dat zorg voor de naaste en voor de schepping belangrijk zijn. Laten we in praktijk brengen wat we op zondag in de kerk horen.’’

Zie voor meer informatie www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht

Nieuws

menu