Dit artikel is vandaag gratis

Bij de klimaatviering in Amsterdam wil men de krachten bundelen tegen klimaatverandering: '100 procent van de mensen op aarde heeft een al dan niet door God gegeven opdracht om deze planeet te beschermen'

Actievoerders tijdens een klimaatdemonstratie. Foto: Evert Elzinga

Voorafgaand aan de klimaatmars door Amsterdam werd in de Westerkerk een interreligieuze klimaatviering gehouden met het thema ‘Geef de aarde door – in hemelsnaam!’ ,,Meer dan ooit moeten we onze levensbeschouwelijke krachten bundelen.”

„De schepping kreunt, kraakt in haar voegen”, zongen de aanwezigen zaterdag in de Amsterdamse Westerkerk, als openinglied in het eerste couplet van het nieuw geschreven Klimaatlied . En in het derde couplet, als afsluiter van de viering: „De aarde kijkt ons aan: wil jij ook op gaan staan?”

Centraal in dat lied staat de zin ‘De aarde roept ons aan een nieuwe weg te gaan’. Ds. Herman Koetsveld: „‘De aarde roept ons aan’: dat is een zin die me heel erg aansprak in de oecumenische brief die de paus, de oosters-orthodoxe patriarch en aartsbisschop van de Anglicanen een paar weken geleden hebben geschreven, met precies dezelfde boodschap als waarom wij hier vandaag bij elkaar zijn: geef de aarde door, in hemelsnaam.”

Nieuw gezamenlijk doel

De interreligieuze viering was een initiatief van de Klimaat&Geloofgroep van Milieudefensie, in samenwerking met Protestantse Kerk Amsterdam en de Westerkerk. Er waren bijdrages uit de islam, het jodendom, het protestantisme en katholicisme, van humanisten, boeddhisten en hindoes.

„Meer dan ooit moeten we onze levensbeschouwelijke krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan”, zei Enis Odaci als vertegenwoordiger van de islam. „Meer dan ooit is het nodig dat we onze heilige waarheidsclaims, onderlinge twist en wederzijds wantrouwen vervangen met een nieuw gezamenlijk doel: de bescherming van onze toekomst.”

Tenhemelschreiend onrecht

Op de aarde bestaan er ongeveer 10.000 verschillende religies, aldus Odaci. „Maar liefst 85 procent van de wereldpopulatie is gelieerd aan christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en andere vormen van volksreligies. De overige 15 procent hangt een niet-religieuze levensbeschouwing aan met een evenzo waardevol ethisch kompas. Al deze religies en levensbeschouwingen hebben een visie op de schepping, op de verhouding tussen god en mensen en op onze individuele plek in de schepping. 100 procent van de mensen op aarde heeft dus een al dan niet door God gegeven opdracht om deze planeet te beschermen.”

Van Koetsveld, predikant van de Westerkerk, over die kerk als locatie van de gezamenlijke viering: „Dit huis waar zondag op zondag de naam van Jezus van Nazareth klinkt, die hartstochtelijk bleef geloven in dat visioen van een toekomst waarin de liefde voor de kwetsbare en het kwetsbare sterker blijkt te zijn dan de macht van uitbuiting, alles vernietigende hebzucht en tenhemelschreiend onrecht.”

Herstellen van de wereld

Anne-Maria van Hilst, die namens het jodendom een bijdrage leverde, noemde ‘Tikkoen olam’, het herstellen van de wereld, een van de meest essentiële begrippen in het jodendom. „In de discussie over klimaatverandering hoor je vaak: ‘Ja maar wat ik doe is toch maar een druppel op de gloeiende plaat, het heeft geen zin’. Hierdoor worden oplossingen vaak groot gezocht en daardoor worden ze lastiger haalbaar voor de gewone mens. In het jodendom wordt echter geloofd dat al die druppels op de gloeiende plaat samen wel iets uitmaken. Jij als individueel mens hebt de mogelijkheid om de wereld een beetje mooier te maken. Als je buurman ziet dat jij plastic opraapt op straat is hij ook meer geneigd dat te doen.”

Na afloop van de viering liepen de kerkgangers mee in de Klimaatmars door Amsterdam , waar volgens de organisatoren in totaal 40.000 mensen aan deelnamen. De aanwezigen uit de kerk droegen een spandoek met zich mee, met daarop de slogan ‘In ’s hemelsnaam! Geef de aarde door...!’

Nieuws

menu