Komt er in de Protestantse Kerk een vierde ambt, speciaal voor kerkelijk werkers?

In Nederland verdwijnt het Godsbesef uit de samenleving, weten ook de auteurs van het nieuwste rapport in een lange serie studies naar de ambten in de Protestantse Kerk in Nederland. Die steeds minder zichtbare aanwezigheid van God heeft ook invloed op de kerk - en specifiek op hoe naar de ambten wordt gekeken. Zaterdag staat het onderwerp weer op de agenda van de synode, de algemene kerkvergadering.

Predikant Arjan Plaisier in 2014, voor aanvang van de viering van het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Predikant Arjan Plaisier in 2014, voor aanvang van de viering van het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Foto: ANP

Er is binnen de Protestantse Kerk een probleem: steeds meer plaatselijke gemeenten vinden het moeilijk om alle voorkomende werkzaamheden gedaan te krijgen. Vrijwilligers doen veel - van omzien naar elkaar tot koffie schenken en van het maken van bloemschikkingen tot het beheren van de financiën, maar steeds minder gemeenteleden zijn bereid zich langdurig te verplichten tot bepaalde werkzaamheden. Dat merken gemeenten onder meer bij de invulling van de ambten van ouderling of diaken: steeds vaker stelt de beoogde ambtsdrager de vraag wat het hem oplevert, waarna maar al te vaak de slotsom is dat hij niet bereid is het ambt te vervullen.

Nieuws

menu