Krúspunt wil dat kerken het gebruik van het Fries in de kerk vastleggen in een protocol. ,,Yn tsjerke moatte jo as Fries je oansprutsen fiele”

Het Friese platform Krúspunt wil met kerkelijke provinciale organisaties en lokale kerken in gesprek hoe er meer Fries in de kerkdiensten gebruikt gaat worden. Voorzitter Sipke Huismans vindt dat dit in een protocol vastgelegd moet worden. ,,Yn tsjerke moatte jo as Fries je oansprutsen fiele.”

Sipke Huismans bij de klokkenstoel van Loënga.

Sipke Huismans bij de klokkenstoel van Loënga. Foto: Niels de Vries

Sipke Huismans heeft zich voor het interview laten fotograferen bij de klokkenstoel van Löenga. Hier heeft zijn pake Sipke de laatste rustplaats. Het is voor Huismans (77) - zelf woonachtig in Steenwijk - een betekenisvolle plek. Zijn pake was immers degene die de Friese taal aan de volgende generaties doorgaf. ‘Fan heit op soan’ en zo weer verder naar het nageslacht waar Sipke Huismans nu de pater familias van is.

Nieuws

menu