Krijgen we straks een pastor zonder complete opleiding in de Protestantse Kerk? De synode gaat daar zaterdag over beslissen - en dat wordt spannend

Zaterdag bespreekt de generale synode het rapport over het ambt, ‘Geroepen en gezonden’. Jan Dirk Wassenaar meent dat er nu echt veel gaat veranderen in de kerk. Maar is dat wel een goed pad om op te gaan?

Nu al beroepen gemeenten kerkelijk werkers, die eigenlijk niet mogen preken, maar toch in diensten voorgaan.

Nu al beroepen gemeenten kerkelijk werkers, die eigenlijk niet mogen preken, maar toch in diensten voorgaan. Foto: Shutterstock

Wie het rapport Geroepen en gezonden door de bril van de inmiddels klassiek geworden drieslag van ambt – persoon – beroep bekijkt (zoals beschreven door prof. dr Gerben Heitink) moet vaststellen dat daarin grote nadruk ligt op het eerste, het ambt. Het is de werkgroep duidelijk niet om verdere personalisering of professionalisering/functionalisering van het predikantschap te doen.

Nieuws

Meest gelezen

menu