Kunnen machines in de toekomst een eigen bewustzijn hebben? Ja, zegt filosoof Gerben Stavenga

Mens en machine. Ze zijn voor ons gevoel vaak nog twee heel verschillende werelden. Maar hoe lang nog? Het is niet onmogelijk dat er machines komen die net als de mens, zich van zichzelf bewust kunnen zijn, denkt dr. Gerben Stavenga (1938).

Filosoof Gerben Stavenga uit Buitenpost.

Filosoof Gerben Stavenga uit Buitenpost. Foto: Marcel van Kammen

Stavenga (83), woonachtig in Buitenpost, studeerde natuurkunde en filosofie en was tot zijn pensioen als wetenschapsfilosoof verbonden aan Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een door hem ontwikkelde systeemtheorie richt hij zich op complexe vraagstukken. Dat dit dikwijls niet eenvoudige antwoorden oplevert, snap je als je zijn doorwrochte publicaties leest.