Lekkage in Koepelkerk Berltsum is financiële tegenvaller voor protestantse gemeente

Tijdens een geplande schilderbeurt van de Koepelkerk in Berltsum is een flinke lekkage in het bovenste koepeldak van het torentje aan het licht gekomen. Dat wordt momenteel gerestaureerd, maar de Protestantse Gemeente Berltsum kampt nog met een tekort van 19.000 euro voor de restauratie.

Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk in Berltsum.

Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk in Berltsum. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Het topje van de koepelkerk, de lantaarn, is in 1998 van de kerk naar beneden gehaald voor een grondige restauratiebeurt. Destijds is een huis-aan-huisactie gehouden die 40.000 gulden (18.000 euro) opbracht. De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Berltsum hopen nu een vergelijkbaar bedrag op te halen.

Nieuws

menu