De nieuwe liedbundel ‘Kom & Sjong’ is een muzikale ‘priuwerij’ van Hindrik van der Meer: 'Wat der in dizze bondel stiet, is wêr’t ik my myn hiele libben drok oer makke haw'

Hindrik van der Meer (84) heeft als musicus meer dan zes decennia met allerlei gezelschappen gezongen. Uit zijn brede repertoire zijn 136 liederen gebundeld in Kom & Sjong.

Hindrik van der Meer, in maart 2020, net voor zijn afscheid als dirigent van It Kwartettenkoor.

Hindrik van der Meer, in maart 2020, net voor zijn afscheid als dirigent van It Kwartettenkoor. Foto: Marchje Andringa

Het had eigenlijk op 19 november ,,in grut feest’’ moeten worden in de doopsgezinde kerk van Leeuwarden. Daar zou de presentatie zijn van Kom & Sjong . Compleet met koorleden en musici met wie Van der Meer zoveel mooie momenten beleefde. ,,Mar it koe net.”

Nieuws

menu