Meldpunt: minder meldingen seksueel misbruik waarbij kerkelijk functionaris betrokken is, maar waakzaam blijven is nodig

Het aantal meldingen van seksueel misbruik waarbij een kerkelijke functionaris betrokken is, nam in 2020 flink af. Dat laat de stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties in haar recente jaarverslag weten. Ineke van Dongen waakt voor te veel optimisme.

Ineke van Dongen. coördinator van stichting Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties.

Ineke van Dongen. coördinator van stichting Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties. Foto: FD

Het aantal meldingen ging van dertien naar acht, het aantal adviesvragen daalde van 47 naar veertig. Bij het meldpunt zijn vijf kerken aangesloten: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nieuws

menu