Monumentenorganisatie verzet zich tegen de mogelijke sloop van de rooms-katholieke kerk in Drachten. 'Je kunt niet zomaar een monument afbreken en nieuwbouw plegen'

Het Cuypersgenootschap, een landelijke organisatie die zich inzet voor monumentenbehoud, roept de gemeente Smallingerland op niet akkoord te gaan met de voorgenomen sloop van de rooms-katholieke kerk De Goddelijke Verlosser in Drachten.

Er zijn plannen om de rooms-katholieke kerk De Goddelijke Verlosser in Drachten te slopen en te vervangen door een nieuwe, kleinere kerk.

Er zijn plannen om de rooms-katholieke kerk De Goddelijke Verlosser in Drachten te slopen en te vervangen door een nieuwe, kleinere kerk. Foto: Jilmer Postma

De in de jaren zestig gebouwde kerk aan de Pier Panderstraat is aangemerkt als gemeentelijk monument en dient daarom voor de toekomst behouden te blijven, aldus het genootschap in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Nieuws

menu