Bijbelgenootschap bereikte vorig jaar meer mensen, maar ziet achterban vergrijzen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bereikte in 2020 aanzienlijk meer mensen dan in 2019. In het jaarverslag buitelen de groeicijfers over elkaar heen: 85.000 meer downloads van de app, 156.000 meer lezers van het blog, 7500 meer gedrukte leesplannen verspreid. Maar tegelijkertijd zijn er zorgen voor de toekomst: het aantal leden en donateurs neemt af.

Bijbel en geld.

Bijbel en geld. Foto: Shutterstock

Voor de inkomsten is het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor een groot deel afhankelijk van leden die maandelijks een vast bedrag overmaken en van donateurs die aan incidentele acties schenken. Die inkomsten bleven in 2020 verrassend op peil, terwijl het NBG juist op een flinke daling had voorgesorteerd. Vooral de extra inzamelingsactie voor vluchtelingen in Syrië, Irak en Libanon die vlak voor Kerst werd ingezet boekte resultaat: dit was de meest succesvolle actie van 2020. Grotere fondsenwerfacties van het NBG leveren gemiddeld ongeveer een ton op; de kerstactie meer dan drie keer zo veel. Ook lagen de inkomsten uit nalatenschappen vorig jaar flink hoger dan begroot.

Nieuws

menu