Na de Tien Woorden: geen angst, wel ontzag - Exodus 20: 18-26 | Leerhuis

JHWH zelf heeft de liturgie van de godsverschijning met donder en bliksem en bazuingeschal op de berg Sinaï (Ex. 19) abrupt onderbroken en toen zelf de Tien Woorden uitgesproken. Maar hierna zijn alle beeld en geluid weer in volle hevigheid terug.

Mozes met de tafelen der wet te midden van Israëlieten als 'portraits historiés' verbeeld door de Antwerpse familie Panhuys met verwanten en vrienden. Schilder: Maerten de Vos  (1532–1603).

Mozes met de tafelen der wet te midden van Israëlieten als 'portraits historiés' verbeeld door de Antwerpse familie Panhuys met verwanten en vrienden. Schilder: Maerten de Vos (1532–1603). Foto: Museum Catharijneconvent, Utrecht

De kinderen van Israël stonden al te beven toen het begon, zegt Exodus 19:16 , maar nu worden ze regelrecht bang en nemen ze afstand. ‘Mozes, jij moet met ons spreken. Niet God zelf, want dat gaan we niet overleven.’

Nieuws

menu