Nederlandse bisschoppen schetsen de paus geen optimistisch beeld: de kerken lopen leeg en kennis van het geloof is gering

De rol van het christelijk geloof in Nederland wordt steeds kleiner. Structuren die het geloof vroeger ondersteunden in het dagelijks leven, zoals onderwijs, verenigingen en clubs, zijn grotendeels verdwenen. En er komt weinig voor terug. Die boodschap nemen de Nederlandse bisschoppen mee naar paus Franciscus, tijdens hun bezoek aan Rome in november.

Tijdens het Ad Limina-bezoek van 2013 lopen bisschoppen Jos Punt (links) van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Frans Wiertz (2e van rechts) van Roermond en hulpbisschoppen Everard de Jong (2e van links, Roermond) en Jan Hendriks (rechts, Haarlem-Amsterdam) over het Sint-Pietersplein.

Tijdens het Ad Limina-bezoek van 2013 lopen bisschoppen Jos Punt (links) van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Frans Wiertz (2e van rechts) van Roermond en hulpbisschoppen Everard de Jong (2e van links, Roermond) en Jan Hendriks (rechts, Haarlem-Amsterdam) over het Sint-Pietersplein. Foto: ANP

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is een kwetsbare kerk, zien de bisschoppen. Veel gelovigen hebben moeite hun geloof te verwoorden, te delen en over te dragen aan de volgende generaties. De persoonlijke relatie met God ontbreekt vaak: ‘Velen spreken liever over geloof in bepaalde normen en waarden dan over geloven in God’, schrijven de bisschoppen in een rapport over de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Nieuws

menu