Nederlandse katholieken willen een kerk die zichtbaarder is in de samenleving, met meer ruimte voor vrouwen en met begrijpelijker vieringen

Paus Franciscus heeft alle katholieke bestuurders de opdracht gegeven met gelovigen het gesprek aan te gaan over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. De Nederlandse bisschoppen hebben na series van gesprekken nu een rapport opgesteld met de wensen van Nederlandse katholieken. Zij verlangen vooral naar een kerk die dichtbij is, een kerk die maatschappelijk actief is en een kerk waarin ruimte is voor iedereen.

De kerstnachtmis van 2021 in een vrijwel lege Sint-Janskathedraal.

De kerstnachtmis van 2021 in een vrijwel lege Sint-Janskathedraal. Foto: ANP

Inclusiviteit is belangrijk voor de Nederlandse katholieke gelovigen. Er wordt ‘een gebrek aan acceptatie van en ruimte voor diversiteit van mensen’ ervaren, blijkt het rapport dat de Nederlandse bisschoppen hebben laten opstellen naar aanleiding van alle gesprekken. Ook staat de kerkelijke praktijk volgens veel gelovigen te ver af van wat er maatschappelijk speelt. ‘Bied een uitgestoken hand aan iedereen, ook aan die katholieken die in de marge van de kerk staan, aan degenen die zijn gescheiden en zijn hertrouwd, aan lesbiennes en homoseksuelen’, vat het rapport samen.

Nieuws

menu