Abraham Gans (1885-1971): een vergeten schrijver en neuroloog die therapie gaf aan de hand van de Bijbelse figuren Micha en Elia

We moeten ons afstemmen op ‘de zwijgende God’, was de boodschap van Abraham Gans, een neuroloog en ‘profetisch therapeut’. Ten onrechte is deze diepzinnige schrijver vergeten, vindt Mart van Lieburg, die over hem een biografie schreef.

Abraham Gans, geschilderd door Walter Bosch in 1950.

Abraham Gans, geschilderd door Walter Bosch in 1950.

Vaak komt geschiedschrijving neer op het opsommen van koningen en vorsten, met de bijbehorende successen en veldslagen. Maar als je geschiedenis probeert te begrijpen aan de hand van psychiaters, neurologen en therapeuten, krijg je een ander beeld. Zij houden zich bezig met de ziel, met de donkere en lichte kanten van ons innerlijk. Dit geldt ook voor leven en werk van Abraham Gans, een joods-Nederlandse neuroloog.