Nietzsche verklaarde God misschien dood, maar hij is ook een morele gids waar theologen zich in herkennen | Recensie

Friedrich Nietzsche was de spraakmakende filosoof die ooit God doodverklaarde. Gelovigen hebben vaak met argwaan naar hem gekeken. Of dat terecht is, kun je je afvragen. Een nieuw boek met zijn brieven brengt de mens en de denker dichtbij.

Friedrich Nietzsche.

Friedrich Nietzsche. Beeld: Universitätsbibliothek Würzburg

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) was geen liefhebber van kerk en christendom. Hij was er wel mee opgegroeid, wilde zelf aanvankelijk predikant worden, maar dat veranderde radicaal naarmate hij zich meer met de filosofie bezighield.