Dit artikel is vandaag gratis

Nieuwe optie voor huisvesting Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens: drie kerken afstoten, en een nieuwe kerk in Dokkum bouwen

Grote Kerk in Dokkum, vanuit de lucht. Foto: FD

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens onderzoekt of er een nieuw kerkgebouw in Dokkum moet komen. De verwachting is dat er in 2022 een definitief besluit wordt genomen.

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens onderzoekt al maandenlang in welke gebouwen in de toekomst samen gevierd zal worden. Er ligt nu een nieuwe optie op tafel: het verkopen van de drie grote kerkgebouwen en de bouw van één nieuw gebouw in Dokkum. Dat heeft de kerkenraad in de viering van afgelopen zondag bekendgemaakt.

Momenteel bezit de gemeente vier kerkgebouwen: de St. Catharinakerk in Aalsum en de Fontein, de Grote Kerk en de Herberg in Dokkum. De kerkelijke gemeente heeft ruim vierduizend leden, maar die kunnen de kosten van de vier gebouwen niet meer opbrengen. Daarom is het nodig om gebouwen af te stoten.

Twee gebouwen afstoten

De kerkenraad heeft begin dit jaar aan het externe bureau Kerkelijk Waardebeheer gevraagd om vanuit het opgestelde programma van eisen naar alle gebouwen te kijken en te komen tot een voorstel. Daaruit kwam een rapport met het advies voortaan samen te komen in de Herberg en de Grote Kerk, en de St. Catharinakerk en de Fontein af te stoten.

In vier gemeentebijeenkomsten, waar vanwege corona steeds maximaal tachtig mensen aanwezig mochten zijn, is de gemeente gehoord. Er kwamen veel vragen, waar de kerkenraad dit najaar antwoorden op formuleerde.

Tegelijkertijd viel het besluit ook de optie te onderzoeken waarbij de drie grote kerken in Dokkum worden verkocht. In dat scenario zal nog wel gevierd worden in de Grote Kerk en wordt er een nieuw kerkgebouw in Dokkum opgericht. Wat dan de invulling van de St. Catharinakerk in Aalsum wordt is nog onduidelijk.

Vier maanden

Waar dit nieuwe idee vandaan kwam wil Roelie Zijlstra, voorzitter van de kerkenraad, niet zeggen. „Het idee is nog heel prematuur. We hebben de gemeente meegedeeld dat we het onderzoeken. Meer is er niet over te vertellen nu.”

Het onderzoek zal maximaal vier maanden duren. Daarna zal de kerkenraad beoordelen welke keuze het beste is voor de toekomst van de gemeente: verkoop van de drie grote kerkgebouwen en de bouw van een nieuwe kerk, of de optie waarbij de Grote Kerk en de Herberg in bezit van de gemeente blijven. Dat wordt dan een voorgenomen besluit.

Kerkordelijk is het zo dat de kerkenraad daarna weer terug moet naar de gemeente, om dat voorgenomen besluit te bespreken. Een definitief besluit is daarom niet voor halverwege 2022 te verwachten.

Zie hier de mededeling zoals die is gedaan in de dienst:

Nieuws

menu