Henk van Tilburg leidde 48 jaar geleden de allereerste dienst in het Kerkelijk Centrum van Kootstertille. Zondag is hij terug voor de allerlaatste dienst

De uit de Noordoostpolder afkomstige Henk van Tilburg (78) landde ruim vijftig jaar geleden als dominee in de gereformeerde kerk van Kootstertille. Hij was nauw betrokken bij de bouw van het Gereformeerd Kerkelijk Centrum, waar de afgelopen decennia talloze kerkdiensten zijn geweest.

Dominee Henk van Tilburg.

Dominee Henk van Tilburg. Foto: Marc Bolsius

Aan de diensten in dat gebouw komt spoedig een eind. Maar de dominee die bijna 48 jaar geleden de allereerste dienst in het kerkelijk centrum mocht houden, keert zondag nog eenmaal terug om ook de allerlaatste dienst in het gebouw te verzorgen. ,,Ik vind het heel bijzonder dat ik deze laatste dienst in Kootstertille mag doen”, vertelt Van Tilburg per telefoon vanuit Den Bosch, waar hij sinds geruime tijd woont. ,,Het plan was dat ik afgelopen jaar mijn vijftigjarige ambtsjubileum in Kootstertille zou vieren, maar dat kon toen niet vanwege corona. Die dienst is uitgesteld en op deze dag gepland. Later bleek dat dat precies samenvalt met de laatste dienst in het kerkelijk centrum.”

Nieuws

menu