Dit artikel is vandaag gratis

Er is nog geen besluit gevallen over kerksluiting Dokkum. 'Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord', zegt de kerkenraad. Dus duurt het langer.

De Grote Kerk op de Markt, de oudste kerk van Dokkum. Foto: Marchje Andringa

Er is nog geen definitief besluit gevallen over de toekomst van de PKN-kerken in Dokkum. Dat meldt de kerkenraad in kerkblad Geandewei.

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens had al een voorlopig besluit genomen over de sluiting van de Fonteinkerk. Die zou per 1 januari moeten worden afgestoten. De Grote Kerk en de Herberg zouden dan open blijven. Maar er kwamen veel reacties bij de kerkenraad binnen op dat voorgenomen besluit, zowel tijdens de gemeentevergadering - op 30 juni, waar de gemeente zich er nog over uit mocht spreken - als daarna.

Vragen beantwoorden

‘Over de gemeentevergadering, de brieven en alle vragen die er nog leven, is tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 juli uitvoerig gesproken. De kerkenraad wil eerst die vragen beantwoorden, voordat het definitieve besluit wordt genomen’, schrijft scriba Attje Meekma.

De brieven worden niet allemaal persoonlijk beantwoord, maar vragen worden gebundeld en van een antwoord voorzien. ‘Dat komt dan in één document beschikbaar voor de gemeenteleden.’ Vanwege de zomervakantie volgt pas later een definitief besluit over de kerkgebouwen.

Dokkum is een van de grote PKN-gemeenten van Fryslân. Wegens teruglopende ledentallen en inkomsten is het noodzakelijk dat het aantal gebouwen wordt ingekrompen.

Landelijke terugloop

Eerder dit jaar publiceerde het onderzoeksinstituut Kaski een prognose dat het landelijke aantal leden in de Protestantste Kerk in Nederland tot 2030 zal afnemen met ruim 370.000, waarmee het onder het miljoen komt. Een daling van 28 procent, van 1.343.000 naar 971.000 leden.

Ongeveer 20 procent van de gemeenten zal verdwijnen, verwacht het Kaski. Het aantal gemeentepredikanten in de PKN neemt naar verwachting af van 1506 (cijfers van begin 2021) tot 940 in 2030.

Op dit moment zijn in Fryslân ruim tweehonderd PKN-gemeenten, maar classisdominee Wim Beekman verwacht dat ,,in verschillende vormen’’ er steeds meer samenwerking zal komen. Door samen een dominee of kerkelijk werker te beroepen - zoals nu al veel gebeurt - maar door het vormen van één kerkenraad of beheercollege ,,waarbij ieder ieders zelfstandigheid behouden blijft”.

Beekman denkt dat er in 2030 in Fryslân nog ongeveer 150 PKN-gemeenten zijn, zei hij in mei op een conferentie in Workum.

Nieuws

menu