Wat kan de overheid doen om kerkgebouwen te behouden? In de gemeente Noordoostpolder hebben ze daarvoor een kerkenvisie opgesteld

In de gemeente Noordoostpolder (NOP) hebben kerken vanouds een „beeldbepalend karakter”, vindt Sjoerd de Boer, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP. Hij zou het jammer vinden als dat zou verdwijnen. Voor zijn fractie was dit een van de redenen om, samen met D66, burgemeester en wethouders te vragen een kerkenvisie te laten opstellen. Maandag wordt die besproken in de raad.

In de vroegere Isidoruskerk in Nagele is nu een museum gevestigd.

In de vroegere Isidoruskerk in Nagele is nu een museum gevestigd. Foto: Anton Dommerholt

‘Op enkele kerken van specifieke geloofsgemeenschappen na neemt het kerkbezoek af en staat het religieus erfgoed in Noordoostpolder onder grote druk’, noteerden de opstellers van de kerkenvisie. Ze telden 49 (voormalige) religieuze gebouwen, inclusief twee moskeeën. ‘Op het moment van onderzoek waren al zeventien van de 49 kerken herbestemd en stonden er twee leeg.’