Nu de tentdienst niet doorgaat verkondigt de Raad van Kerken in Akkrum vanuit een bootje

Voor zondag staat eigenlijk de tentdienst voor de Akkrumer Merke op het programma. Maar dat feest gaat vanwege de coronabeperkingen niet door en zonder feesttent is er ook geen tentdienst. De Raad van Kerken vond een alternatief.

Ds. Peter Smilde.

Ds. Peter Smilde. Foto: Gosse Wielinga

Met de afgelopen vrijdag aangekondigde versoepelingen lijken ‘normale’ kerkdiensten ook weer mogelijk te worden. Maar nog altijd zijn er bijeenkomsten die niet kunnen doorgaan, zoals de traditionele gezamenlijke tentdienst op de Akkrumer Merke, die eigenlijk aanstaande zondag zou worden gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is er geen merke, dus ook geen feesttent en geen tentdienst van de Raad van Kerken.

Om toch iets te doen voor het dorp neemt de plaatselijke Raad van Kerken deze dagen een video op, die vanaf zondag online staat. Daarbij is er nadrukkelijk niet voor gekozen om een kerkdienst te registreren: gastpredikant Peter Smilde van de Protestantse Gemeente Drachten vaart in een bootje door het dorp en vertelt over Jezus.

Improviseren

„Het is allemaal heel intuïtief gegaan”, zegt de predikant. „Jezus woonde in Kafarnaüm ook aan het water, en hij verkondigde vanuit een bootje. Dat heb ik als uitgangspunt voor mijn overdenking genomen.”

De Protestantse Gemeente Akkrum heeft gedurende de coronaperiode vaker dergelijke video’s opgenomen. Smilde was ook uitgenodigd voor een viering in april. „Toen heb ik buiten op verschillende plekken een stukje van de overdenking uitgesproken, en dat werd gemonteerd met liederen er tussendoor. Je moet daarbij een beetje kunnen improviseren, en daar houd ik wel van. Ze kwamen nu van de Raad van Kerken bij mij terug omdat die video destijds wel bevallen is.”

Het hart

In de video voor aanstaande zondag vertelt Smilde over wat Jezus belangrijk vindt. „Hij heeft het heel vaak over het hart. ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’, staat in Matteüs. Daarmee bedoelt Jezus dat je hart vervuld is van wat je belangrijk vindt. Waar het hart vol van is loopt de mond van over, zeggen wij.”

De video moet – net als de tentdienst die hij vervangt – laagdrempelig worden. Daarom houdt Smilde geen uitgebreide Schriftlezing. „Nee, ik heb een paar uitspraken van Jezus als kapstok genomen, dat werkt heel goed.”

Verder zijn in de video beelden van de omgeving te zien. „It wetter en de natuer yn ús doarpen binne prachtich yn dizze tiid”, zegt Douwe van der Meulen, voorzitter van de Raad van Kerken Akkrum-Nes. „Wy binne grutsk op Akkrum en Nes en wat kin der better wêze dan dat sjen litte mei een waarm berjocht foar elkenien.”

Weer zingen

Onder de beelden wordt muziek gespeeld van onder meer Shantykoor De Kromme Knilles Sjongers en Christelijk Gemengd koor Euphonia, beide uit Akkrum.

Smilde zelf gaat zondag voor in de Oase, in Drachten. „Ik heb goede hoop dat de kerkenraad besluit dat we dan weer gewoon mogen zingen in de viering. Dan gaan we echt weer op weg naar ‘normaal’.

De video is vanaf zondag te bekijken via www.pgakkrum.nl