Onderdrukking is geen noodlot, leert Exodus volgens rabbijn Jonathan Sacks

Ellende, tekort en onderdrukking zijn geen noodlot, waaraan je domweg niet kunt ontkomen. Volgens rabbijn Jonathan Sacks is er een andere wereld mogelijk: ‘als mensen vertrouwen op de God die vertrouwen had in de mensheid’.

Rabbi Jonathan Sacks.

Rabbi Jonathan Sacks. Foto: Uitgeverij Skandalon

In de jaarlijkse Bijbellezing in de synagoge worden de vijf boeken van Mozes - de Tora - verdeeld in ruim vijftig korte eenheden. Die worden parasja’s genoemd, één voor elke week. Op die manier wordt in de herfst Genesis gelezen, in de winter Exodus, en dan in de loop van het jaar verder in Leviticus, Numeri en Deutronomium. In het licht van deze leestraditie staat op dit moment het tweede boek van de Tora centraal, met het verhaal van Israëls ballingschap en bevrijding, over de slavernij in Egypte en de lange woestijntocht op weg naar het Beloofde Land. Het is dus precies op het juiste moment, dat het nieuwe boek van Jonathan Sacks in het Nederlands verschijnt: Exodus. Boek van de bevrijding . Aan de hand van de elf parasja’s waarin dit boek verdeeld is, neemt Sacks zijn lezers mee door het Bijbelboek. Dit doet hij helder, vaak verrassend en steeds ook met bewustzijn van de wereld van vandaag.

Sacks neemt zijn lezers mee door het Bijbelboek Exodus. Dit doet hij helder, vaak verrassend en steeds ook met bewustzijn van de wereld van vandaag.

Nieuws

menu