Onvrede over vrouwen in het ambt: het Christelijk Gereformeerd Beraad wil synode bijeen roepen om te kijken wat ze moeten doen met gemeenten die wel vrouwen in het ambt toelaten

De situatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is zo zorgwekkend dat de generale synode van 2024 vervroegd bijeengeroepen moet worden. Dat concludeert het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad) op zijn website.

Dominee Anton Egas uit Damwâld is voorzitter van het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad).

Dominee Anton Egas uit Damwâld is voorzitter van het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad). Foto: Marcel van Kammen

Het CGBeraad is dit jaar als stichting opgericht in reactie op de discussie over de vrouw in het ambt binnen de CGK. ‘Volgens ons ondermijnt de keus voor de vrouw in het ambt het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift’, staat op de website. Ds. Anton Egas uit Damwâld is voorzitter van het beraad.

Nieuws

menu