Ooststellingwerf krijgt 50.000 euro voor onderzoek naar kerken

De gemeente Ooststellingwerf heeft 50.000 euro subsidie gekregen om het kerkenbestand in de gemeente te inventariseren. Ook Smallingerland en Súdwest-Fryslân hebben een subsidieaanvraag lopen voor een onderzoek naar de waarde van hun kerken. Zij horen later dit jaar of de subsidie wordt toegekend.

Dorpskerk Oosterwolde. Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

Dorpskerk Oosterwolde. Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

Gemeenten kunnen sinds dit jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) financiële steun aanvragen om een kerkenvisie op te stellen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hiervoor tot en met 2021 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het doel is gemeenten actief te laten nadenken over hoe om te gaan met leegkomende kerkgebouwen.

,,Afgelopen jaren zijn in Ooststellingwerf al verschillende kerken gesloopt of hebben een andere bestemming gekregen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,We vinden het belangrijk om met de kerkenvisie te anticiperen op de toekomst, want het aantal gebouwen dat als kerk wordt gebruikt zal komende jaren wel nog verder afnemen.”

Bij het opstellen van de visie onderzoekt de gemeente onder meer of de kerk een monumentenstatus heeft, wie het gebouw in eigendom heeft en hoe het gebouw in de toekomst gebruikt zal kunnen worden. ,,Aan de hand hiervan bepalen we de waarde van een gebouw.”

47 gemeenten

Inmiddels hebben 47 gemeenten een subsidieaanvraag bij de RCE ingediend om een kerkenvisie op te stellen. Aan vijftien gemeenten is het aangevraagde bedrag toegekend. 32 gemeenten ontvangen dit najaar bericht over hun aanvraag. Daar onder zijn Smallingerland en Súdwest-Fryslân.

Het bedrag dat kan worden aangevraagd is afhankelijk van het aantal kerken dat zich binnen de gemeentegrenzen bevindt. Gemeenten met minder dan twintig kerken kunnen 25.000 euro aanvragen, gemeenten met twintig tot en met 39 kerken 50.000 euro en gemeenten met meer kerken 75.000 euro.

Nieuws

menu