Open Doors-directeur Maarten Dees leerde van 'held en inspirator' Anne van der Bijl om God altijd te volgen

Voor Open Doors-directeur Maarten Dees is Anne van der Bijl een held en een inspirator als het gaat om het volhouden in zijn geloof. ,,Hij zei: ‘We zijn allemaal geroepen. Ieder met zijn of haar mogelijkheden.”’

Maarten Dees bij de VW Kever waarmee bijbels werden gesmokkeld.

Maarten Dees bij de VW Kever waarmee bijbels werden gesmokkeld. Foto: Open Doors

De naam Anne van der Bijl leerde ik al vroeg kennen, via mijn moeder hoorde ik van zijn reizen en zijn werk voor Open Doors. Zijn naam dwong respect af want hij stapte af op hooggeplaatsten, was voor niets en niemand bang. Een onverschrokken getuige van het Goede Nieuws.

Mijn moeder is – net als Anne trouwens - van 1928, en inmiddels 93 jaar oud. Zolang ik weet heeft zij een grote geestelijke honger en een brede belangstelling voor Gods werk in deze wereld. Allerlei evangelisatie- en zendingskrantjes gingen bij ons over tafel. Natuurlijk ook van ‘Kruistochten’, zoals Open Doors toen nog heette. Op zondagavond schreven we kaarten aan de keukentafel, aan vervolgde christenen. Namen kopiëren en een Bijbeltekst of een groet in dat moeilijke Cyrillische schrift.

Ik ontmoette Anne van der Bijl jaren later toen ik actief betrokken raakte bij het werk van Open Doors. Hij was toen lang voorbij de pensioengerechtigde-leeftijd maar nog altijd vol vuur en zeer actief. In het bestuur van Open Doors troffen we elkaar. Hij kwam steevast met een stapel papieren en knipsels binnen én had altijd een inspirerende beschouwing.

Nieuws

Anne – ik mocht hem sindsdien tutoyeren - was niet alleen de onverschrokken evangelist die ik kende van zijn verhalen en getuigenissen in het blad van Open Doors, hij had ook profetische gaven. Hij las het nieuws en bekeek het Journaal anders dan ik gewend was. Hij raakte niet snel onder de indruk, liet zich niet meeslepen met feiten - of door commotie. Hij keek als het ware ‘door het nieuws heen’ naar de situatie voor christenen, naar de geestelijke werkelijkheid. ‘Wat gebeurt er écht en wat betekenen deze gebeurtenissen voor de kerk, voor mijn broeders en zusters?’

Zijn adagium: staar je niet blind op wat het Journaal zegt of de krant schrijft! Dat deed me denken aan een directeur onder wiens leiding ik een tijd lang werkte, die altijd ontspannen reageerde op kritisch nieuws in de krant: ‘Morgen gaat ‘ie met de aardappelschillen en de vissenkoppen weer in de prullenbak’.

Het meest inspirerend vond ik altijd het radicale ontspannen geloof dat Anne demonstreerde. Zoals bijvoorbeeld bleek bij zijn bezoek aan een Koranschool in Pakistan, in zekere zin toch ‘het hol van de leeuw’. Daar getuigde hij vrijmoedig van Jezus en maakte nieuwe vrienden.

Later liet Anne een foto zien met vijf mannen die hij in Pakistan tot geloof had zien komen. Met tranen in zijn ogen vertelde hij dat intussen vier van hen vanwege die bekering vermoord waren.

Levensmotto

Eén van zijn uitspraken is wel een levensmotto voor me geworden en hangt in kapitalen op mijn prikbord: Nothing ever starts suddenly, it is always one thing leading up to another, as long as you keep saying Yes to God. In het Nederlands samengevat: niets gebeurt toevallig, het ene leidt altijd tot iets anders, als je ‘Ja’ zegt tegen God’.

Dat altijd - of misschien wel beter gezegd, principieel - ja zeggen, als een onvoorwaardelijke bereidheid, dat is wat ik ook intens verlang. Op het puntje van je stoel, nieuwsgierig voorover buigen, al bijna een stap zetten. Bereid en enthousiast opstaan, biddend: ‘Heer, wat bent U vandaag allemaal van plan, ik wil er graag deel van zijn, mag ik?’ Ja, zo geestelijk-nieuwsgierig en open minded in het leven staan.

‘Ja’ zeggen als de Here God iets voor je neerlegt. Zo probeer ik te leven. En dus reed ik in 1990 met een auto vol speelgoed naar een kindertehuis in Roemenië toen we voor het eerst hoorden van de schrijnende nood daar.

Ik reisde naar Albanië na de dood van dictator Enver Hoxha om met Amerikanen van Campus Crusade for Christ, de Jezus -film te tonen in afgelegen dorpen en het evangelie te delen. Wat een avontuur en wat een openheid voor het evangelie ontmoette ik in die traditionele islamitische cultuur. God veranderde levens voor mijn ogen!

Altijd ‘ja’ zeggen is voor mij een soort grondhouding geworden - dankzij Anne van der Bijl. Als God roept, geeft Hij ook de middelen en baant Hij de weg. Dat combineert op een geweldige manier een geloofshouding met een vastbesloten, avontuurlijk en ondernemend karakter. Wat mooi dat dat allemaal mag in het Koninkrijk van God. Nee, niet alles kan altijd, mijn vrouw trapt soms terecht op de rem en er zijn verplichtingen, maar toch….

Inspirator

Anne van der Bijl is en blijft ook een inspirator om een andere reden. Meer dan iemand anders heeft hij me bepaald bij de kracht van gebed en Bijbellezen. Anne maakte me duidelijk dat gebed het meest strategische instrument is dat we hebben om invloed uit te oefenen in deze wereld. Op alle terreinen: van politiek, tot het niveau van landen en je eigen gezin.

Zoals hij in zijn boekje Ontwapenend gebed schreef: ‘ het klaslokaal van het gebed is te vinden in de school van het lijden .’ En verder: ‘ je gaat anders kijken met ogen die gehuild hebben.’

Ook zei Anne dat niemand moet gaan wachten op een speciale roeping: we zijn allemaal en altijd geroepen. Ieder met zijn of haar mogelijkheden. Wellicht niet om ergens ter wereld een boodschap te gaan brengen, maar altijd wel om allereerst zélf een boodschap te zijn.

En dat geeft veel ontspanning, althans in mijn leven. Op echt ongedachte wijze bracht God me bij Open Doors en na vele jaren nationaal en internationaal bestuurswerk, nu – opnieuw ongedacht en onverwacht – tot het fulltime leiden van het Nederlandse kantoor. Ik beschouw het als een groot cadeau in mijn leven dat ik in het spoor van deze inspirerende radicale discipel van Jezus, mag leven en ook ‘vennoot’ mag zijn in Gods onderneming om alle mensen te behouden en tot erkentenis der waarheid te brengen (1 Timotheüs 2).

Bezoekerscentrum

In juni hebben we ons Open Doors Bezoekerscentrum geopend in Ermelo, waarvoor ik iedereen uitnodig die meer wil weten over deze bijzondere geloofspionier en de betekenis van zijn gehoorzaamheid aan God in zijn werk voor Open Doors ten behoeve van de wereldwijde kerk.

Maarten Dees (57) is sinds 2018 directeur van Open Doors . Dit is het eerste deel in de serie Geloofshelden.