Openluchtdienst mag niet aan de Tsjûkemar gevierd. Samenwerkende gemeenten houden nu online dienst

De negen samenwerkende protestantse gemeenten rond de Tsjûkemar mogen zondag niet samenkomen bij strand De Ulesprong; de gemeente De Friese Meren geeft er geen vergunning voor. Ook mag er geen livestream vanaf het strand worden uitgezonden. Om toch de gezamenlijkheid te vieren zenden de negen gemeenten zondag samen een viering uit vanuit de kerk van Idskenhuizen.

De kerk van Idskenhuizen.

De kerk van Idskenhuizen. Foto: FD

De gemeente De Friese Meren vreest dat er te veel mensen naar de Tsjûkemar komen, ook als er alleen een livestream vanaf het strand zou worden uitgezonden. „Daarom zijn we rond de tafel gegaan, op zoek naar een oplossing: is er geen predikant met een grote tuin of een kerktuin waar het kan?”, zegt Pieter Beintema uit Lemmer, lid van de Protestantse Gemeente Joure. „Maar al pratend vroegen we ons af waarom het per se buiten zou moeten: het gaat bij de gezamenlijke viering om de verbinding, en dat kan ook met een livestream vanuit een kerk.”

Beintema is de initiatiefnemer van wat bedoeld was als een tweejaarlijkse viering aan de Tsjûkemar. „De gemeenten rond het meer werken al een jaar of acht samen. Dat ontstond omdat we zagen dat we allemaal met krimp te maken hebben. Samenwerken met de bedoeling om uiteindelijk zelfstandig te kunnen blijven is het uitgangspunt. Die samenwerking vond eerst vooral achter de schermen plaats: kerkenraden en kerkrentmeesters overleggen samen, pastoraal werd onderling steun verleend. Maar er was niks zichtbaar. Daarom stelde ik in 2018 voor om samen een viering aan het water te houden. Dat wilden we tweejaarlijks doen, maar vorig jaar werden we overvallen door corona. Wat doe je dan? Stel je het weer twee jaar uit? Dat wilden we niet, daarom hebben we alles in werking gezet om elkaar dit jaar te kunnen ontmoeten. We hoopten er erg op, maar helaas mag het niet.”

Licht dat bindt

Als alternatief kwam een livestream vanuit de kerk van Idskenhuizen uit de bus. Namens alle gemeenten is een vertegenwoordiger aanwezig, zij steken aan het begin van de viering een kaars aan de paaskaars aan. „Dat is het licht dat ons allen bindt, zo benadrukken we de gezamenlijkheid. Verder hebben we in de liturgie naar elementen gezocht die een gemeente voor haar rekening kan nemen.”

De drie predikanten die de viering leiden worden afgevaardigd door Protestantse Gemeente Op ‘e Noed (ds. Gerda Keizer), Protestantse Gemeente Joure c.a. (ds. Peter Ros) en Protestantse Gemeente Lemmer (ds. Aleida Blanken).

Storm op het meer

In de overdenking zal de storm op het meer centraal staan. „De Tsjûkemar bindt ons, het verhaal uit het evangelie volgens Marcus past daarbij”, vertelt ds. Blanken. „Het verhaal gaat over geloven en vertrouwen: het stormt op het Meer van Galilea, de boot met Jezus en de leerlingen heeft het zwaar te verduren. De leerlingen maken zich zorgen, maar Jezus ligt gewoon te slapen. De leerlingen wekken Hem, vragen Hem of Hij zich geen zorgen maakt. Dan komt Jezus met een wedervraag: hoe zit het met jullie geloof en vertrouwen? Daarna wordt het rustig.”

„In wereldse ogen is dat natuurlijk een belachelijk verhaal. Maar dit is wel waar het om gaat: we moeten vertrouwen hebben. Dat geldt in de kerk, maar ook in de samenleving. Ik zie het bijvoorbeeld als het werk van de heilige Geest dat wetenschappers zulk fantastisch werk leveren dat er nu een goed vaccin tegen corona is. Zonder te vervallen in maakbaarheidsgeloof mogen we er op vertrouwen dat zaken goed komen.”

Ieder doet iets

Vrijwel alle andere van de negen gemeenten vullen zo een deel van de viering: leden van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee hebben het liturgisch bloemstuk gemaakt, namens de Protestantse Gemeente te Sintjohannesga-Delfstrahuizen c.a. wordt een lied gezongen, Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug verzorgt het kinderprogramma, Protestantse Gemeente Langweer levert een zangeres en een organist en namens Protestantse Gemeente Terkaple geeft een diaken uitleg hij de collecte. Alleen Protestantse Gemeente Haskeroord levert geen speciale bijdrage aan de viering.