Dit artikel is vandaag gratis

Oproep aan Friese PKN-gemeenten: stel ruimtes beschikbaar voor kleinschalige opvang statushouders. 'Elke lege pastorie is nu nodig en welkom', aldus Wim Beekman

Overzichtsbeeld van de provinciale conferentie van de classis Fryslân, eerder dit jaar in Workum. Foto: Lodewijk Born

Het bestuur van de classis Fryslân doet een dringend appel op Friese kerkelijke gemeenten om ruimtes beschikbaar te stellen voor opvang van statushouders.

Dat staat in een brief die classisdominee Wim Beekman zaterdag namens de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk heeft verstuurd aan kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers. De brief is een extra oproep bovenop de oproep die ook de landelijke synode van PKN vrijdag al deed. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij onder andere het aanmeldcentrum in Ter Apel is helemaal vastgelopen.

‘Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is’, zo schrijft Beekman.

Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Burgerlijke gemeenten moeten voor eind dit jaar 20.000 plekken vinden, aldus het kabinet.

Driehonderd

‘Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra’, aldus de Friese classisdominee.

De Protestantse Kerk hoopt ruimtes te vinden voor kleinschalige opvang van ongeveer driehonderd statushouders en asielzoekers. Beekman: ‘Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.’

Bij de Classis van Fryslân was zondag was nog geen zicht op concrete aanmeldingen, ook omdat die via Kerk in Aktie aangemeld moeten worden. ,,We stellen een cc naar de Classis Fryslân wel op prijs”, zegt scriba Janny Brinkman. ,,Maar dit is niet een besluit dat je zomaar even neemt. We weten wel dat er Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen in een paar gemeenten. We hopen dat zij en andere gemeenten ook nu ruimte beschikbaar kunnen stellen voor statushouders en asielzoekers.”

Bij eventuele kleinschalige opvang moeten kerken samenwerken met de lokale burgerlijke gemeenten. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, gevestigd in Utrecht, helpt gemeenten die dit willen hierbij.

Nieuws

menu