Oproep aan de kerken: herstart het platform Flechtlingen Wolkom: 'De ene gemeente heeft menskracht of ruimte beschikbaar en de andere financiële middelen'

Om de hulp bij de opvang van vluchtelingen in Fryslân vanuit de kerken en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen beter te coördineren, zou het platform Flechtlingen Wolkom een permanente plek moeten krijgen.

Stille Zaterdagviering in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Bauke de Vries steekt een kaarsje aan bij foto's van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Stille Zaterdagviering in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Bauke de Vries steekt een kaarsje aan bij foto's van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Foto: Jilmer Postma

Dat is de oproep van Caroline Doelman, Vluchtelingenconsulent bij Solidair Friesland. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar ook het opvangen van vluchtelingen uit andere landen, zoals Syrië en Afghanistan, vragen daar om. Het thema ‘Vluchtelingen’ wordt donderdag besproken op de jaarvergadering van de Raad van Kerken in Fryslân.

Opgericht in 1999

Nieuws

menu