Oproep: synodevergaderingen Protestantse Kerk moeten vooral inhoudelijk zijn

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de herfstsynode aangegrepen om ook te kijken naar het eigen functioneren. Conclusie: synodevergaderingen moeten vooral inhoudelijk zijn.

Juni 2020, toen de PKN-synode in Leeuwarden plaatsvond, en op drie andere plekken.

Juni 2020, toen de PKN-synode in Leeuwarden plaatsvond, en op drie andere plekken. Foto: Fotobureau Hoge Noorden/Jacob van Essen

Zeventien jaar bestaat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nu, sinds de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in 2004. De PKN kende toen een synode van 150 afgevaardigden en telde 74 classes. Een enorm apparaat dat, volgens de leiding van de kerk, nodig was om de breedte van de gefuseerde kerk een goede inbreng te kunnen geven.

Nieuws

menu