Oproep tot gebed in kerken, vanwege de aanstaande behandeling van de Transgenderwet in de Tweede Kamer

Laat er zondag in de kerken voorbede worden gedaan voor de Tweede Kamer vanwege de behandeling van de Transgenderwet. Die oproep doet zowel het Breed Beraad Protestantse Kerken als de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.

Oproep tot gebed.

Oproep tot gebed. Foto: Shutterstock

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) doet de oproep deze week in De Waarheidsvriend . De GB vraagt kerkenraden te bidden om wijsheid voor de leden van de Tweede Kamer bij de behandeling, volgende week, van de Transgenderwet. Het gaat in deze wet om de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Nieuws

menu