De Protestantse Kerk probeert in een mijnenveld aan belangen het ambt van pastor te introduceren

Voorafgaand aan de landelijke vergadering van de Protestantse Kerk betrekken verschillende partijen alvast de loopgraven. Pijnpunt is - alweer, het is inmiddels een vast onderdeel op de agenda van de synode - de positie van kerkelijk werkers en predikanten. De Bond van Nederlandse Predikanten wil dat het voorliggende rapport wordt afgewezen, VKB Kerkrentmeesters wil juist in volle vaart vooruit.

Op de landelijke predikantendag in 2014 kwamen honderden dominees en kerkelijke werkers van de Protestantse Kerk bijeen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De dag werd afgesloten met een groepsfoto op de Dam.

Op de landelijke predikantendag in 2014 kwamen honderden dominees en kerkelijke werkers van de Protestantse Kerk bijeen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De dag werd afgesloten met een groepsfoto op de Dam. Foto: ANP

Twintig rapporten, noties en beleidsdocumenten zijn er inmiddels verschenen over de ambten in de Protestantse Kerk. Op de kerkvergadering in Lunteren staat als nummer 21 op de agenda: Werkers aan het mozaïek van kerkplekken . Op verzoek van de synode van vorig jaar zijn daarin beroepsprofielen ontwikkeld voor werkers in de kerk. Het wordt vrijdag besproken op de landelijke kerkvergadering.