Palmpasenstokken maken in de Sint Jozefschool in Heerenveen (en er zondag mee naar de kerk én de optocht)

Kinderen maken palmpasenstokken.

Kinderen maken palmpasenstokken. Foto: Simon Bleeker

Kinderen van de HH. Petrus- en Paulusparochie in Heerenveen maakten zaterdag samen palmpasenstokken in de Sint Jozefschool in Heerenveen.

Het maken van de palmpasenstokken is een traditie in de HH. Petrus- en Paulusparochie, zo vertelt Esther Koopal. Op zondagochtend nemen de kinderen hun stok mee naar de palmpasenviering in de H. Geestkerk in Heerenveen, waar priester Tjitze Tjepkema voorgaat. Na afloop van de viering sluiten de kinderen nog aan bij de palmpasenoptocht op het Gemeenteplein in Heerenveen. Daar doen kinderen mee uit alle kerken.