Pauline Weseman vindt God tussen de aromatische massages en christelijke yoga

De term ‘nieuw christendom’ is al zo oud als de wereld. In de loop der eeuwen wilden velen opnieuw beginnen. Hoe zit dat vandaag? Pauline Weseman brengt zinzoekers van vandaag in beeld in haar boek Ziel zoekt zin.

Pauline Weseman.

Pauline Weseman. Foto: Nienke van Denderen

Benedictus van Nursia wilde in de zesde eeuw een nieuw christendom, de heilige Franciscus streefde ernaar in de dertiende eeuw en Maarten Luther en Johannes Calvijn hadden hun focus eeuwen later ook op ‘nieuw’. En zo is het vandaag ook, alhoewel er bij het ‘nieuwe christendom’ dat Pauline Weseman in kaart brengt toch om een ander type toewijding en geloofservaring gaat. Weseman schrijft in haar boek Ziel zoekt zin over mensen die het geloof dat ze van huis uit hadden meegekregen van zich voelden afglijden of loslieten. Kun je dan anders verder, met het geloof, op nieuwe wegen?

Nieuws

menu