Wat volgens Priester Tjitze Tjepkema vooral belangrijk is tijdens de pelgrimstocht? 'Tiid nimme. Net holderdebolder fan it iene nei it oare rinne. Ek jin deljaan. Sitten gean, talitte'

Priester Tjitze Tjepkema uit Heerenveen ziet hoe pelgrimeren steeds minder een ‘pretreisje’ wordt. Het is echte devotie, onderweg samen bidden is voor sommige deelnemers een voorwaarde geworden om mee te gaan.

Pastoor Tjitze Tjepkema aan het werk in de tuin.

Pastoor Tjitze Tjepkema aan het werk in de tuin. Foto: Simon Bleeker Fotografie

Tjitze Tjepkema (1963) is pastoor van de HH. Petrus en Paulus, een parochieverband waar Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega onder vallen. In 2010 werd hij diaken gewijd in de Rooms-Katholieke Kerk en een jaar later, op 21 mei 2011, priester. Na een eerder dienstverband in Drenthe (Immanuel-parochie) is hij nu bijna anderhalf jaar werkzaam in Fryslân. Terug ,,yn it heitelân”, want hij was in Bolsward en Ee eerder predikant in de protestantse gemeenten aldaar.

Naar Assisi