Pelgrimeren raakt je lichaam en ziel. 'Troch it wetter fan Lourdes komt der wat los by my’, vertelt priester Tjitze Tjepkema

Priester Tjitze Tjepkema uit Heerenveen ziet hoe pelgrimeren steeds minder een ‘pretreisje’ wordt. Het is echte devotie, onderweg samen bidden is voor sommige deelnemers een voorwaarde geworden om mee te gaan.

Pastoor Tjitze Tjepkema, aan het werk in de tuin.

Pastoor Tjitze Tjepkema, aan het werk in de tuin. Foto: Simon Bleeker Fotografie

Tjitze Tjepkema (1963) is pastoor van de HH. Petrus en Paulus, een parochieverband waar Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega onder vallen. In 2010 werd hij diaken gewijd in de Rooms-Katholieke Kerk en een jaar later, op 21 mei 2011, priester.

Nieuws

menu