Peter Stiekema is de nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs bij het bisdom Groningen-Leeuwarden

Peter Stiekema is benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Dat meldt het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Pastoor Peter Stiekema

Pastoor Peter Stiekema Foto: Sint Vitusparochie

Hij krijgt die portefeuille naast zijn benoeming als pastoor van parochie De Goede Herder (Emmen en Erica). Stiekema behartigt namens bisschop Ron van van den Hout de contacten met het rooms-katholiek onderwijs in het noordelijk bisdom. Met name het basisonderwijs en de pedagogische academies. In een eerdere periode heeft hij deze taak ook vervuld.

Nieuws

menu