Pieter Versloot wil als stadspredikant van Groningen mensen bereiken met vlogs en Bijbelklas

Bijbellezen met mensen uit de stad en vloggen over bekende christenen uit de Groningse historie. Onder meer op die manier wil ds. Pieter Versloot invulling geven aan zijn nieuwe taak als stads­predikant.

Ds. Pieter Versloot.

Ds. Pieter Versloot. Foto: FD

Contacten met buitenkerkelijken zijn ds. Versloot, sinds 2016 verbonden aan de protestantse wijkgemeente Martinikerk in Groningen, niet vreemd. Sinds woensdag krijgt dat onderdeel van zijn werk nadrukkelijker de aandacht. De protestantse gemeente Groningen, die vijf wijkgemeenten telt, benoemde hem voor een dag per week als stadspredikant.

Hoe is dat idee ontstaan?

„Het is gegroeid vanuit de praktijk. De Martinikerk heeft een centrale plek in de stad, waar veel mensen op afkomen. Ik houd al een aantal jaren een biechtspreekuur, dat vooral mensen van buiten de kerk trekt.”

„In de coronatijd merkte ik ook dat velen behoefte hebben aan contact met een predikant. Ik zat regelmatig in de kerk. Vaak liepen er mensen binnen die gebed vroegen voor bijvoorbeeld familieleden die met corona in een van de Groningse ziekenhuizen lagen of voor henzelf. Je bent hier bijna automatisch een beetje dominee voor de stad.”

Wat is de toegevoegde waarde van de titel stadspredikant?

„Ik ben gemeentepredikant van de Martinikerk. Dat suggereert dat je er vooral bent voor je eigen wijkgemeente. In gesprekken van de protestantse gemeente Groningen over een nieuw beleidsplan kwam naar voren dat het goed zou zijn om als gezamenlijke wijkgemeenten een gezicht naar buiten te hebben, zodat mensen weten bij wie ze kunnen aankloppen. Daarbij sluit de titel stadspredikant goed aan bij bestaande begrippen zoals stadsdichter en stadsfilosoof.”

„Mijn benoeming wordt door alle vijf de protestantse gemeenten gedragen. Bij mijn opdracht hoort ook richting de kerken te laten zien wat er in de samenleving gaande is. Ik ben een grensganger tussen kerk en samenleving.”

Wat bent u concreet van plan?

„Ik zou graag willen gaan Bijbellezen met een groep mensen uit de stad: een open Bijbelklas waarin iedereen welkom is. Daarbij geloof ik met Calvijn dat de Bijbel zichzelf bewijst. Ook wil ik gaan vloggen en daarbij bijvoorbeeld bekende personen uit de stad naar voren halen. Denk aan de Franse ds. Guyot die hier heeft gewoond en de gebarentaal heeft ontwikkeld. Of aan de theoloog Gomarus. Het huidige restaurant ’t Feithuis, tegenover de Martinikerk, was ooit zijn pastorie.”

„Ook ziet de protestantse gemeente graag dat ik thema’s die in de stad spelen op de kaart zet. Er is bijvoorbeeld een behoorlijke kloof tussen arm en rijk. Daarvoor zou ik in het publieke domein aandacht kunnen vragen.”

Welke Bijbelse boodschap wilt u de Groningers vooral meegeven?

„Ik wil geen moraalridder zijn, maar zie voor mezelf vooral een priesterlijke rol weggelegd. Een priester sloeg een brug tussen God en mensen. Ik wil Christus centraal stellen.”

„Een prachtig vers in Jesaja zegt dat God de lammetjes – het zwakke, kwetsbare – in Zijn armen draagt. Hij wil ons leven natuurlijk ook veranderen, maar het begint ermee dat Hij ons draagt, optilt uit onze zonde en uit ons verdriet. Dat is wezenlijk, en daar wil ik graag een beetje aan bijdragen.”