Is het mogelijk om een stadsklooster in Leeuwarden te beginnen? Een werkgroep van de Protestantse Gemeente Leeuwarden presenteert binnenkort een plan

Een werkgroep binnen de Protestantse Gemeente Leeuwarden wil kijken of het mogelijk is om in en rond de Grote of Jacobijnerkerk een Stadsklooster te beginnen.

De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Op 21 april is er een informatieavond waar de Werkgroep Stadsklooster een uitgewerkt plan aan gemeenteleden zal presenteren. Dominee Jan-Jaap Stegeman heeft zitting in deze werkgroep, die al een half jaar bezig is. Met ,,het zijn heel voorlopige plannen, er is nog helemaal niets besloten” geeft hij aan dat alles zich nog in een denkfase bevindt.