De gemeente Ameland juicht het initiatief van Softwarebedrijf MWLC uit Utrecht toe.

Portret van de kerk: Predikant Sijbrand Alblas vindt verbinding, verdieping en vertraging op Ameland

De gemeente Ameland juicht het initiatief van Softwarebedrijf MWLC uit Utrecht toe. ANP

Sijbrand Alblas is sinds tweeënhalf jaar predikant van Hervormd Ameland, maar had al langere tijd een verlangen om zich op het eiland te vestigen. Al tijdens zijn studie was hij soms gastvoorganger op Ameland. „Elke keer als ik het eiland weer verliet, zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar dat we hier best zouden kunnen aarden”, vertelt Alblas.

„Het stressvolle bestaan in het Westen, waar ik opgegroeid ben en als predikant heb gewerkt, lieten wij graag achter ons.”

Alblas prijst de voordelen van de ‘minisamenleving’ zoals hij Ameland ziet. „Mensen hebben hier tijd voor elkaar en zien om naar elkaar. Er is een sterke sociale cohesie. En wie op Ameland geboren is, is geboren met een elastiekje. Waar je ook gaat in je leven, je blijft verbonden met het eiland”, zegt hij.

Lees ook: Portret van de kerk: Aafke Nicolai geeft elke zondag twee keer dezelfde preek in Stavoren en Hindeloopen

Pioniersplek

Aan het ambt van Alblas is een zogenoemde pioniersplek - De Plaats - verbonden. Ondersteund door de landelijke Protestantse Kerk worden nieuwe vormen van samenzijn ontdekt en vormgegeven. Op Ameland gebeurt dat rondom een ontdekte bron of welput in Hollum. Dat inspireert en brengt mensen samen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Verbreding van de kerk vindt plaats door samenwerking met sociaal cultureel werk en is zichtbaar in bijvoorbeeld samen eten, muziekavonden, concerten en bijeenkomsten met scholen. „Onze pioniersplek staat voor verbinding, verdieping en vertraging. Dat past uitstekend bij Ameland.”


Ik kreeg steeds meer vragen en eigenlijk steeds minder antwoorden. Terwijl ik bij aanvang wel zo’n beetje dacht te weten hoe de temperatuur in de hemel is

Alblas wist op de middelbare school al dat hij theologie wilde studeren. Gaandeweg zijn studie was er wel eens twijfel. „Ik kreeg steeds meer vragen en eigenlijk steeds minder antwoorden. Terwijl ik bij aanvang wel zo’n beetje dacht te weten hoe de temperatuur in de hemel is.”

Moeilijke periode

Toen hij tijdens zijn studie kanker kreeg brak een moeilijke periode aan. „Waarom ik, heb ik wel eens gedacht. Toen even later mijn vooruitzichten gunstig bleken veranderde dat in: waarom ben ik zo bevoorrecht? Het heeft er sterk toe bijgedragen dat ik niet meer zo op zoek ben naar die antwoorden. Het heeft plaatsgemaakt voor verwondering over het leven. En een gegroeid vertrouwen.”

Lees ook: Fotograaf Jeroen Taalman legde voor een fotoproject 27 Friese en Groninger voorgangers vast op de plaat

Alblas vat kernachtig samen wat het geloof voor hem betekent: „Ik heb het niet begrepen, maar ik ben erdoor gegrepen.”

Dit is het tweede deel van een voorpublicatie uit het boek Portret van de kerk van fotograaf Jeroen Taalman. Hij legde daarvoor 28 Friese en Groninger voorgangers vast. Zie voor meer informatie www.portretvandekerk.nl