Predikant Cees-Jan Smits: 'Het evangelie is een recept voor verzoening in een gepolariseerde wereld'

Verzoening blijft iets wat ons raakt: met God, maar ook tussen mensen onderling. Cees-Jan Smits maakte er studie van, met als resultaat het boek Plaatsbereiding. ,,Christus heeft voor ons ingestaan”, stelt hij, ,,om ons te leren ook weer voor onszelf in te staan.”

Ds. Cees-Jan Smits, predikant in Purmerend, promoveerde onlangs.

Ds. Cees-Jan Smits, predikant in Purmerend, promoveerde onlangs. Foto: Anton Dommerholt

Over het thema ‘verzoening’ raken we in de kerk nooit uitgepraat. Niet vreemd, want als Jezus ter sprake komt, gaat het ook altijd over zijn levenseinde, aan het kruis. En dat kruis hebben christenen door de eeuwen heen als Gods redding gezien, of als een symbool van vergeving, verzoening en solidariteit met het menselijke lot.

Theologen Iwand en Jüngel

Nieuws

menu