Regels in de kerk worden weer aangescherpt: anderhalve meter afstand, minder samenzang en mogelijk weer reserveren

Door de strengere maatregels kunnen er komende tijd weer minder kerkgangers aanwezig zijn bij de eredienst. Kerkenkoepel CIO adviseert daarom weer extra aandacht aan online uitzendingen te schenken.

De viering van Hoogfeest van Maria tenhemelopneming In Maria Geboortekerk in Dronryp in augustus vorig jaar.

De viering van Hoogfeest van Maria tenhemelopneming In Maria Geboortekerk in Dronryp in augustus vorig jaar. Foto: Simon Bleeker Simon Bleeker

In reactie op de coronapersconferentie van vorige week vrijdag komt nu ook de kerkenkoepel Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) met een aanscherping van de adviezen voor kerkdiensten. De belangrijkste veranderingen zijn dat de anderhalve meter afstand nu ook weer officieel in kerkgebouwen zijn intrede doet, dat er minder en niet meer uit volle borst gezongen mag worden en dat - in lijn met de algemene richtlijnen - kerkelijke bijeenkomsten die bij mensen thuis plaatsvinden door maximaal vier personen mogen worden bijgewoond.

Reserveringssysteem

Nieuws

menu