Religieuze leiders presenteren bij de berg Sinaï de 'Tien Geboden voor klimaatrechtvaardigheid'

Dat de klimaatconferentie COP27 momenteel vlak bij de berg Sinaï plaatsvindt - de plek waar Mozes volgens Exodus 20:1 de Tien Geboden ontving - kan de mensheid herinneren ‘aan onze heilige verantwoordelijkheid om voor Gods schepping te zorgen’, stelt het Interreligieus Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Maandag zijn de ‘Tien universele uitgangspunten voor klimaatrechtvaardigheid’ gepresenteerd.

Een religieuze klimaatdemonstatie in Sharm el-Sheikh.

Een religieuze klimaatdemonstatie in Sharm el-Sheikh. Foto: AFP

‘De schepping is niet ons bezit’ luidt het eerste van de tien klimaatgeboden. Maar de mens heeft wel een ‘verantwoordelijkheid om de natuur lief te hebben en te beschermen’. Het vierde gebod vult dat verder in: we moeten alle leven koesteren en dienen, ‘en zo de verleiding tot uitbuiting, verspilling en schade weerstaan’. Want, leert het achtste klimaatgebod: acties hebben altijd gevolgen. Daarom: ‘handel in de wetenschap dat elke actie telt’.

Nieuws

menu