René de Reuver is opnieuw benoemd tot scriba van de Protestantse Kerk - en dat doet hij met vreugde. 'Jongeren meer betrekken bij de kerk is mijn doel'

René de Reuver (1959) is zaterdag herbenoemd als scriba - landelijk secretaris - van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij wil jongeren meer betrekken bij het beleid van de kerk. Ook duurzaamheid en klimaat wordt een belangrijk thema de komende vijf jaar.

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk.

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk. Foto: Sandra Haverman

De Reuver is sinds 15 juni 2016 scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk en daarmee een van de gezichten van de kerk. Hij volgde destijds ds. Arjan Plaisier op.

De scriba wordt voor een termijn van vijf jaar benoemd uit de dienstdoende predikanten van de kerk en kan één keer worden herbenoemd. Synodevoorzitter Marco Batenburg, die de herbenoeming bekendmaakte, vertelde ,,dankbaar te zijn” dat De Reuver de kerk opnieuw als scriba wil dienen.

De Reuver vertelde in een toespraak dat hij tijdens een stilteretraite besloot om zich opnieuw verkiesbaar te stellen en in de stilte de stem van de Levende hoorde, die zei: ‘Rene, ben jij waar Ik ben?’ ,,De vraag: ben jij daar waar Ik ben, hoorde ik als roeping. Ik voelde me rechtstreeks aangesproken: jij daar op die stoel, dominee, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ben jij waar Ik ben?”

,,Roeping is wat anders dan zelf wat roepen. Roeping komt naar je toe, overkomt je. Soms klinken er woorden in je leven waar je niet meer van loskomt. En waar je ook niet van los wilt komen. Zo heb ik het ervaren en daarom sta ik hier.”

Lofzang van Maria

De Reuver reflecteerde op zijn benoeming aan de hand van het Magnificat, de lofzang van Maria. ,,Maria verwoordt de gestalte van de kerk. Je laten roepen, je beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt.”

In zijn tweede termijn wil De Reuver zich op enkele punten richten. ,,Het sacramentele van de kerk: te leven van God die in genade laag ziet. En op publieke theologie. Een theologie die zich niet opsluit in haar eigen bubbel, maar reflecteert op waar Jezus zich laat vinden.”

Ook wil De Reuver jongeren meer betrekken bij het beleid van de kerk. Dat wil hij doen door per synode voorbesprekingen te houden met jonge gemeenteleden (18-25 Jaar). Daarnaast wil hij groepjes jongeren tijdens ,,een jaarlijkse tweedaagse vraagstukken voorleggen en met hen van gedachten wisselen over analyses en oplossingen.”

Duurzaamheid

Heel vaak gebruikt hij de domineestitel voor zijn naam. ,,Naar mijn overtuiging is het wezenlijke van dit scribaat het predikantschap in algemene dienst. Ten dienste van het geheel van de kerk. Op mijn verzoek is aan de taakstelling van mijn werk als scriba dan ook het voorgaan in de kerkdiensten opgenomen.” Dat past ook bij Verbi Dei Minister (VDM) , ,Dienaar van het goddelijk woord, dat ben ik.”

Voor De Reuver hebben die letters VDM een persoonlijke betekenis. ,,De V van vreugde vanwege God en Christus de Heer.” De D staat voor duurzaamheid. ,,God is trouw aan zijn schepping, aan zijn schepselen, aan zijn kerk. Daar leven we van. De kerk is misschien wel de meest duurzame organisatie van ons land. We geloven dat Hijzelf haar in stand houdt.” Voor duurzaamheid en klimaat zal veel aandacht zijn de komende jaren, beloofde De Reuver.

En ten slotte de M van moed. ,,Wees gerust, ik bedoel niet mijn moed of opgepompt zelfvertrouwen als ‘nieuwe kruisvaarder’ Integendeel. Juist in coronatijd heeft de spreuk ‘houd moed, heb lief’ extra betekenis voor mij gekregen. Ik hoor het als aansporing op grond van de belofte in het, volgens Matteüs, laatste woord van Jezus op aarde: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (…) Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Sebaldeburen

De Reuver groeide op in de Gereformeerde Gemeenten. In zijn puberteit stapten zijn ouders over naar de Hervormde Kerk. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en rondde in 1987 zijn studie af.

In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit. op een proefschrift onder de titel Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit . Hij was van 1987 tot 1991 predikant in Sebaldeburen (Westerkwartier) en later in Boskoop en Den Haag (Marcuskerk).