Dit artikel is vandaag gratis

Scriba van de PKN René de Reuver roept christenen op: we moeten duurzamer leven, maar we veranderen onze levensstijl nog te weinig

Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Foto: Sandra Haverman

„Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid”, zegt René de Reuver tegen het Friesch Dagblad over het maandag verschenen rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering). Volgens de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland zijn het vooral de armsten van de wereld die lijden onder de klimaatveranderingen.

De armste mensen zijn volgens De Reuver kwetsbaarder voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering terwijl zij over minder middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Hij geeft de overstromingen in Zuid-Soedan van vorig jaar als voorbeeld. „De oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken. Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een enorme hongersnood.”

„Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is”, stelt De Reuver. „Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping. De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten.”

Onmogelijke droom

De Reuver vindt dat er nog te weinig verandert in de levensstijl van mensen. „Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd. Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom laten varen.”

Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse Kerk, benadrukt hij . „Het werk van de kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht, ofwel duurzaam zijn. We worden - nog sterker dan voorheen - geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan met elkaar en met de aarde.”

Nieuws

menu