René de Reuver wil een baken van hoop zijn voor Palestijnse zusters en broeders. Dat is ook binnen de kerk niet eenvoudig: 'Mensen praten niet met elkaar'

Praten over de verhouding tussen Israël en de Palestijnen is niet makkelijk: woorden worden al snel uit hun context getrokken, tweespalt lijkt altijd op de loer te liggen. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ervoer het aan den lijve: hij trok zich het lot van de Palestijnen aan, maar koos in de ogen van critici de verkeerde bewoording.

Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland belijdt in 2020 in de Rav Aron Schuster synagoge schuld voor de rol van de protestantse kerk rond de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat doet hij tijdens de jaarlijkse Nationale Kristallnacht herdenking.

Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland belijdt in 2020 in de Rav Aron Schuster synagoge schuld voor de rol van de protestantse kerk rond de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat doet hij tijdens de jaarlijkse Nationale Kristallnacht herdenking. Foto: Koen van Weel

René de Reuver ging eind vorig jaar langs bij kerken in Israël en de Palestijnse gebieden. Hij was mee op een ‘solidariteitsbezoek’ van de Nederlandse Raad van Kerken, op uitnodiging van Palestijnse christenen. Na het bezoek aan de Palestijnen stond herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem op het programma. Het zicht op het leed dat de Joden in de Tweede Wereldoorlog was aangedaan, raakte De Reuver. Tegelijkertijd werd hij door de blik op het verleden ook met zijn neus op de actualiteit gedrukt: leken de nazimaatregelen uit de jaren dertig en veertig niet op de beperkingen die Palestijnen tegenwoordig ervaren?